Code Evolution S.R.L este dedicată în totalitate protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și stocăm.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) ce a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018.

Date cu caracter personal – Definiție

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația; o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie.

Ce date colectăm. Modalități de colectare

Informații pe care ni le furnizați

Datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe acest website (www.code-evolution.ro) (cerere de ofertă/cotație/audit, formular de contact, formular de înscriere la newsletter) în format digital, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice.

Date culese în mod automat

In momentul în care accesați site-ul nostru (www.code-evolution.ro) serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.

De asemenea, pe site-ul nostru (www.code-evolution.ro) folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website. Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.

Pentru mai multe detalii accesați pagina „Politica de cookie”.

Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Code Evolution va prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră.
 • Pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea.
 • Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare.
 • Pentru conformare cu legile in vigoare.
 • Pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa noastră.
 • Pentru a vă informa cu privire la noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre.
 • Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.

Vom prelucra aceste date pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Cum protejăm aceste date?

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. Code Evolution a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. Code Evolution asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Code Evolution utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

Furnizorul serviciilor de găzduire a website-ului www.code-evolution.ro prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este Claus Web S.R.L. (www.clausweb.ro). Code Evolution are încheiat un contract prin care furnizorul asigură că a luat toate măsurile de securitate și disponibilitate a serverelor.

Code Evolution depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi produse sau servicii.

Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui website fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).

Care sunt drepturile pe care le aveți?

Acces, Informare, Rectificare și Obiecție

Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.

Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră.

Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale, inclusiv marketingul direct, dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat. Dacă vă opuneți procesării ulterioare a informațiilor personale, acest lucru poate duce la mai puține posibilități de a utiliza serviciile noastre.

Ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea

De asemenea, ne puteți solicita să ștergem informațiile personale ale dumneavoastră din sistemele noastre. Vom respecta această solicitare dacă nu avem un motiv legitim pentru a nu șterge datele. După ștergerea datelor, s-ar putea să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale din toate sistemele noastre. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.

Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.

Dreptul la portabilitate

Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de dumneavoastră într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit.

Cum vă puteți exercita aceste drepturi

Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unui intermediul unui e-mail la adresa mentionata mai jos.

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
 • www.dataprotection.ro

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să ne contactați în orice moment:

Code Evolution S.R.L

 • Adresa: Valea Lunga 20, bloc 148 A, scara C, ataj 2, ap. 39, camera 1, București, Romania
 • Telefon: 0765849800
 • Email: office@code-evolution.ro